Ke stažení

"Rádce vlastníka lesa" a další volně šiřitelné publikace vydané Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

K dispozici jsou brožury ve formátu PDF Rádce vlastníka lesa do 50ha,  dále publikace o možnostech získávání podpor a některé další:   RADCE_do_50ha.pdf (2,4 MB) Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha I.   Radce_vlastnika_lesa_02upr.pdf (401,2 kB) Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha...

—————

01 Tabulky pro kubírování dříví

01 Tabulky pro kubírování dříví
Jak se zjišťuje objem dříví Kubírovací tabulky se používají pro stanovení objemu dřeva. Zpravidla se změří průměrkou střed kmene ve dvou rovinách na sebe kolmých a stanoví se prostý průměr klády v cm. Druhou veličinou je délka klády v metrech. Podle příslušné tabulky se odečte objem dřeva v kládě v...

—————

02 Zákon č. 289/1995 Sb, o lesích a o změně a doplnění nekterých zákonů (lesní zákon) a související předpisy

Zákony zak_289-1995.pdf (177,3 kB) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)   zak_149-2003.pdf (129,5 kB) zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně...

—————

03 Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví, verze 2002

Doporucena_pravidla.pdf (1,2 MB) Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví z roku 2002. Pravidla uvádějí kvalitativní znaky dřevní hmoty pro zatřídění do kvalitativních tříd. Roku 2008 vyšla knižně nová verze vydaná nakladatelstvím Lesnická práce s.r.o., ISBN 978-80-87154-01-04. Vzhledem k...

—————

04 Letáky vydávané Lesní ochrannou službou (LOS) - informace o škůdcích a obraně proti nim

04 Letáky vydávané Lesní ochrannou službou (LOS) - informace o škůdcích a obraně proti nim
"Lesní ochranná služba" (LOS) byla zřízena v roce 1995 jako organizační složka útvaru ochrany lesa. Hlavním důvodem vzniku LOS byly změny vlastnických a uživatelských vztahů v lesním hospodářství Česka v průběhu první poloviny 90. let 20. století a jejich dopady na ochranu lesa. Hlavním posláním...

—————