Obchod se dřevem a prořezy pod el. vedením.


Lesní práce Krkonoše s.r.o.

Vítejte na stránkách firmy Lesní práce Krkonoše s.r.o.

Firma Lesní práce Krkonoše s.r.o. zastupuje provozovatele Distrubiční soustavy (dále jen „DS“),
(ČEZ  Distribuce a.s.) ve věci odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení elektrizační soustavy.

Odstranění stromoví pod el. vedením

 

Firma Lesní práce Krkonoše s.r.o. zajišťuje rizikové kácení  a kácení v nepřístupných podmínkách speciální technikou.


Rizikové kácení

                     
                     Fotogalerie