Obdrželi jste dopis s výzvou "Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu"?  (viz. soubor pdf)

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví.pdf (337 kB)

Oznámení o vstupu na pozemek.pdf (317 kB)

Energetický zákon č. 458/2000 Sb.

Dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, má provozovatel DS právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy (dále jen „zásah“) v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.

Lesní práce Krkonoše s.r.o. je firma, která zastupuje provozovatele Distribuční soustavy (společnost ČEZ Distribuce a.s.) v provádění zásahu a upozornění vlastníků či uživatelů.

Na Vás je si zvolit, zda zásah provedete sami vlastními prostředky nebo budete souhlasit, abychom zásah provedli my. (viz. níže)

Neobdrželi jste žádný dopis s výzvou k odstranění stromoví a přesto chcete nechat prořezat stromy pod el. vedením na Vašem pozemku?

Neváhejte nás kontaktovat!

 


Jak sami správně prořežeme stromy na svém pozemku? 

Zásady odstranění stromoví - zde najdete zásady a podmínky pro provádění odstraňování a rozsah odstranění a okleštění stromoví, který je nutný dodržet, aby vzdálenost dřevin od zařízení elektrizační soustavy neohrožovala spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.

Nezapomeňte nás kontaktovat (vpravo), že zásah provedete sami!


Nejste schopni prořezat dřeviny pod el. vedením vlastními silami? 

V takovém případě nás neváhejte kontaktovat, zásah provedeme za Vás!

Svůj souhlas k provedení zásahu naší firmou můžete oznámit:

Kontaktní osoba:  Bc. Tomáš Růžička
řízení provádění prořezů
                           mobil: +420 777 023 084
                           

                           Hakl Martin, mapové podklady, evidence majitelů
                           mobil: + 420 737 018 899

 

                           email: prorezy@seznam.cz