Odhady

Specializujeme se na tržní odhady dříví a lesů nejen prací v terénu, ale i vyhodnocováním vlastních a obecných poznatků v teoretické rovině (viz vlastní v Lesnické práci publikovaná metoda posuzování lesa z pohledu zhodnocení kapitálu  Les jako investice)

Provádíme:

Výpočty a hodnocení investic do lesů jakožto kapitálových investic.
 • soudní znalecké posudky a odhady dříví
 • oceňování dříví pro komerční potřebu (mimosoudní řešení reklamací, nezávislé přejímky dříví atd.)
 • tržní oceňování lesa pro prodej, stanovení doporučené prodejní ceny
 • odhady a odborné posouzení dříví a stromů pro potřeby zjištění zdravotního stavu jedince, respektive očekávané kvality dříví z plánované těžby za pomoci sond přírůstovým návrtem
 • ocenění a zatřídění dříví (dle Doporučených pravidel, ČSN 480055, 480056, Rakouských uzancí apod.) pro potřeby reklamačního řízení při vnitřním i zahraničním obchodě
 • tržní odhady lesů
 • investiční a ekonomické poradenství v lesním hospodářství
 • zpracování kontrolní přejímky kulatiny dle našich nebo zahraničních uzancí mezi Vámi a Vaším partnerem

Naši zákazníci

 • pilařské nebo lesnické společnosti pri posouzení norem reklamovaného dříví
 • soukromé subjekty při prodeji dříví nebo lesů
 • soudy, exekutoři a státní orgány v případě potřeby odborných posudků
  • zpracování posudku v zahraničí pro potřeby soudu
 • PČR  nebo soukromé subjekty v případech trestné činnosti

Neprovádíme:

 • úřední ocenění nemovitostí (lesů) pro potřeby placení daní z převodu nemovitostí
 • oceňování staveb

Dotazy