Vyhledání místně příslušné obce s rozšířenou pravomocí

Na portálu státní správy si můžete vyhledat obec s rozšířenou pravomocí (kde sídlí místně příslušný orgán státní správy lesů, odbor životního prostředí, eventuelně České inspekce životního prostředí. Další možností je kupříkladu stránka isu.cz.