01 Tabulky pro kubírování dříví

01 Tabulky pro kubírování dříví

Jak se zjišťuje objem dříví

Kubírovací tabulky se používají pro stanovení objemu dřeva. Zpravidla se změří průměrkou střed kmene ve dvou rovinách na sebe kolmých a stanoví se prostý průměr klády v cm. Druhou veličinou je délka klády v metrech. Podle příslušné tabulky se odečte objem dřeva v kládě v setinách m3.

Vzorec pro stanovení objemu (a tvorbu tabulek) je následující:

A. Stanovení objemu při měření v kůře:

Vbk = pi/4 x (dsk - 2k)2 x l x 10-4 

Kde:

  • Vbk je objem bez kůry v m3
  • dbk je středová tloušťka měřená v kůře
  • k tloušťka kůry v cm
  • l (písmeno el) délka výřezu v m

Hodnota koeficientu k je dána vztahem:

2k = p0 + p1 x dskp2

zde platí:

  • k je tloušťka kůry v cm
  • dsk je průměr klády měřený v kůře v cm
  • p0 až p2 koeficienty závislosti tloušťky kůry na průměru dle jednotlivých dřevin, viz tabulka níže:

 

Dřevina p0 p1 p2
smrk 0.57723 0.006897 1.3123
borovice kůra 0.24017 0.001915 1.7866
borovice-borka, modřín 1.7015 0.008762 1.4568
buk -0.04088 0.16634 0.56076
dub 1.2474 0.042323 1.0623

 

B. Stanovení objemu při měření bez kůry nebo s odečtením tloušťky kůry:

Tabulky pro kubírování dřeva s měřením středové tloušťky bez kůry pak využívají vzorec:

Vbk = pí/4 x dbk2 x l x 10-4

Kde:

  • Vbk je objem bez kůry v m3
  • dbk je středová tloušťka měřená bez kůry nebo po odpočtu tloušťky kůry
  • l (písmeno el) délka výřezu v m

Tabulky ke stažení

Tabulky jsou ve formátu pdf, tedy vhodné k přímému tisku. 

smrk-tab.pdf (54,9 kB)  tabulky pro smrk a jedli

borovice-tab.pdf (54,5 kB) tabulky pro borovici, douglasku a vejmutovku

md_a_bor-odd.pdf (56,3 kB) tabulky pro oddenkové části borovice, douglasky a vejmutovky (kde se vyskytuje borka, nikoli kůra) a pro modřínové výřezy

dub-tab.pdf (53,6 kB) tabulky pro dub, také pro jasan, olši, jilm, akát, břízu, vrby, jírovec, topoly, dub cer, ořešák

buk-tab.pdf (53,7 kB) tabulky pro buk, také pro javor, jeřáb, habr, lípu, osiku, platany, švestku, třešeň, hrušeň, jabloň

bk_a_db_presilene.pdf (56,7 kB) tabulky pro přesílené klády dubu a buku (průměry 90 až 149 cm)

Kulatina_merena_bez_kury.pdf (56,7 kB) tabulky pro kulatinu měřenou bez kůry (pro všechny dřeviny)

Kulatina_merena_bez_kury_teplicka.pdf (56,2 kB) tabulky pro kulatinu měřenou bez kůry (pro všechny dřeviny), kubírování tzv. teplickou metodou