Služby v lesnictví

Naše společnost zajišťuje veškeré činnosti spojené s lesní těžbou a pěstováním a úpravou lesa.

Pomůžeme Vám se zhodnocením Vašeho lesního majetku, který dosud nevydělával podle Vašich představ nebo by mohl vydělávat víc.
Aplikujeme vlastní know-how na Váš lesní majetek. Propočítáme Vám dlouhodobě nejvýhodnější strategii nakládání s jednotlivými částmi Vašeho lesního majetku s výhledem na nejvyšší rentu pro Vás.
Naše metoda byla zčásti publikována v odborném tisku viz. odkaz ->
  www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-3-04/les-jako-investice

Zajišťujeme pro Vás:

 • Odbyt Vašeho dříví

 • těžbu stromů na lesních i nelesních pozemcích

 • přibližování dřeva traktory, koněm, vyvážecí soupravou, lanovkou

 • kácení nebezpečných stromů v zástavbě nebo blízkosti nadzemních sítí, sanace stromů včetně úklidu dřevní hmoty

 • Kácení stromolezeckou technikou

 • sázení stromů a péče o mladou kulturu (pouze u pasek, ze kterých jsme vykupovali i dříví)

Klienti, u nichž provádíme dřevařské a lesnické práce:

 • Soukromé subjekty disponující vlastní technikou, které chtějí zefektivnit své hospodaření na lesních majetcích
 • ČEZ - od roku 1999 jsme opakovaně zplnomocňováni k péči o průseky pod vedením vysokého napětí v Libereckém a Královéhradeckém krajji v řádu stovek tisíců m2 vyřezávané plochy ročně
 • SÚS - kácení alejí a ohrožujících stromů na pozemcích Silnic
 • státní podniky zajišťující údržbu vodních toků a povodí, pro které provádíme zmlazování břehových porostů
 • obce s lesními majetky a při údržbě městské zeleně
 • soukromé subjekty při potřebě techniky, kterou sami nedisponují
 • majitelé lesů, od nichž vykupujeme dříví "nastojato"

Dotazy         Tržní odhady