Výkup dříví

Vyberte si nejvhodnější formu sami:

 1. výkup kulatiny sortimentní metodou  (vykoupíme Vámi vytěžené dříví za zajímavé ceny dle sortimentů)
 2. výkup dříví nastojato  (Vykoupíme dříví ve stojícím lese za předem domluvenou cenu. Starost o kácení, tahání, odvoz, úklid paseky popř. zasázení a péče o mladý porost je na nás. )
 3. výkupy lesů i s pozemky  (Přijedeme do Vašeho lesa a nabídneme Vám cenu za Váš les)
 4. Individuální kombinace bodu 1 a 2

                                         

Subjekty, s nimiž nejčastěji spolupracujeme:

 • soukromí majitelé lesů, kteří chtějí maximálně zefektivnit hospodaření ve svých lesích
 • obecní a městské lesy
 • organizace, na jejichž pozemcích se provádí hospodaření se stromy a dřívím (SÚS, ČEZ, LČR, Povodí Labe, obce, krajské magistráty)
 • fyzické a právnické osoby zabývající se lesní činností nebo těžbou dřeva

Co od obchodu s námi můžete očekávat?

 • platby možné okamžitě v hotovosti nebo na účet
 • pomoc při těžbě technikou, kterou nemáte k dispozici
 • maximální finanční výnos z úmyslných a nahodilých těžeb
 • využití sortimentů, které malý a střední lesní provoz není schopen na trhu realizovat (vláknina, agregátní hmota, listnaté dřeviny atd.)
 • dosažení vyšších zisků ze stávajících sortimentů dík dodávkám specializovaným provozům v ČR a zahraničí
 • možnost kumulace méně obvyklých sortimentů k vagonovým zásilkám s dalšími subjekty na našem manipulačním skladu
 • zprostředkování exportních dodávek u sortimentů lépe hodnocených v zahraničí než v tuzemsku
 • prodej Vaší kulatiny do zahraničí
 • daňová optimalizace tržeb z lesního provozu
 • činnost OLH (pro vybrané stálé klienty)

Oblast obvyklých výkupů

V jiných částech republiky jsou výkupy možné jen na základě individuální dohody.

Nevykupujeme:

 • dříví z kontroverzních zdrojů
 • dříví, u něhož není vyjasněn vlastnický vztah
 • dříví, na nějž jsme prováděli znalecké ohodnocení pro třetí osobu

Dotazy      Fotogalerie